Kategorie
Informacje

XII Sesja Rady Gminy Kołobrzeg w poniedziałek 16 listopada

XII Sesja Rady Gminy Kołobrzeg w poniedziałek 16 listopada

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz paragrafu 21 ust. 4 Statutu Gminy Kołobrzeg zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2015 roku ( poniedziałek ) o godz. 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kołobrzegu ul. Trzebiatowska 48a odbędzie się XII Sesja Rady Gminy KOŁOBRZEG.

Proponowany porządek obrad :

1. Sprawy regulaminowe:

– otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności,

– zatwierdzenie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Kołobrzeg.

2. Informacja z pracy Wójta Gminy między Sesjami.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

4) opłaty miejscowej

5) opłaty targowej

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Wolne wnioski i oświadczenia.

7. Komunikaty i informacje.

8. Zapytania i informacje składane przez sołtysów.

9. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Kołobrzeg

Julian Nowicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *