Kategorie
Informacje

XI Sesja Rady Gminy

XI Sesja Rady Gminy.

27.10.2015 po raz 11 w obecnej kadencji spotkali się radni Gminy Kołobrzeg. Wśród głównych punktów obrad znalazły się zmiany budżetowe, jeszcze na 2015 r. oraz uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2015-2016.
Wywołały one spore emocje, szczególnie wśród radnych miejscowości nadmorskich. Radny Krzysztof Chabaj wyraził swoją dezaprobatę względem wycofania z realizacji w przyszłym roku inwestycji budowy łącznika pomiędzy szkołą a halą sportową w Dźwirzynie czy wymiany oświetlenia kilku ulic w Dźwirzynie (dokumentacje projektowe miały powstać jeszcze w tym roku łącznym kosztem ok 115 tys. zł).

Jak podkreślił radny, te decyzje odbierane są jako “zemsta” włodarzy na mieszkańcach za sprzeciw w sprawie sprzedaży przystani jachtowej (przeczytaj więcej). Do tej wypowiedzi obszernie odniósł się wójt Gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek wyjaśniając, iż powyższe decyzje wynikają bowiem z reguł planowania i realizacji budżetu jednostki samorządowej. Jak wyjaśnił na przykładzie budżetu gospodarstwa domowego – jeśli chcemy zrealizować jakieś przedsięwzięto to musimy mieć na ten cel pieniądze. Możemy więc je zaoszczędzić, zmniejszyć wydatki, zwiększyć dochody, zaciągnąć kredyt lub sprzedać część majątku. I to właśnie ten ostatni, czyli sprzedaż zaniedbanej części przystani na jeziorze Resko, miał przynieść zysk ok 1 mln. zł, co otworzyło by drogę kolejnym inwestycjom. Przychyliwszy się do głosu mieszkańców, gmina odstąpiła jednak od tych działań. Mimo to nie zrezygnowała z realizacji wszystkich inwestycji w Dźwirzynie. W planie pozostały te największe i najważniejsze z punktu widzenia rozwoju miejscowości i regionu – remont odcinka głównej ulicy Wyzwolenia oraz przebiegający przy “pustyni” brakujący fragment międzynarodowej ścieżki rowerowej R10 wraz z tarasem widokowym. Na te realizacje spodziewane jest spore dofinansowanie ze środków zewnętrznych i dalece nierozsądne byłoby angażowanie wkładu na mające pochłonąć co najmniej 1,5 mln. zł zadania bez szansy na dofinansowanie. Dlatego też argumenty o zaniechaniu inwestycji w Dźwirzynie wydają się nie mieć pokrycia z rzeczywistością. Inwestycyjne możliwości gminy nie są również nieograniczone i muszą objąć w sposób zrównoważony również pozostałe obszary. Jak dodał wójt – wspomniany łącznik i inne inwestycje “obiecane” mieszkańcom w kampanii wyborczej stanowią jego plan, co do którego wykonania dołoży wszelkich starać. Jest to jednak plan dotyczący całej kadencji i niemożliwością jest zrealizowanie wszystkich zamierzeń w ciągu jednego roku. W rezultacie radni przychyli się do proponowanych zmian w budżecie i uchwałę podjęto przy głosie sprzeciwu radnego Krzysztofa Chabaja oraz 3 wstrzymujących się.
Kolejnym ważnym tematem było wypracowanie stanowiska radnych w kwestii wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kołobrzeg porozumienia z Miastem Kołobrzeg w sprawie objęcia transportem Komunikacji Miejskiej Kołobrzeg w 2016 r. miejscowości przyległych do miasta, a znajdujących się na terenie Gminy Kołobrzeg. Porozumienie jest szansą na objęcie transportem publicznym, ze wszelkimi uprawnieniami i ulgami przynajmniej części mieszkańców. Jest ono ponadto jedyną formą zawarcia umowy z przewoźnikiem nie wymagającą trybu zamówień publicznych, jednocześnie gwarantującą natomiast najniższą cenę, najwyższą jakość i najbardziej komfortową dla pasażerów formę. Porozumienie ma obejmować miejscowości Grzybowo, Korzystno, Zieleniewo i Budzistowo. By umowa doszła do skutku, podobna wolę muszą jeszcze wyrazić radni Rady Miasta Kołobrzeg. Obie strony prowadzą już negocjacje na temat jej warunków oraz kosztów. Te mają wspomóc nawet same sołectwa, przeznaczając część swojego funduszu wsparcia właśnie na ten cel. 13-toma głosami “za” radni podjęli uchwałę o przystąpieniu Gminy Kołobrzeg do porozumienia z miastem w tej sprawie.

Radni dociekali również powodów pozostałych zmian w budżecie. Między innymi o koszty organizacji imprez, wydatki na lokalne media oraz remonty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *