Kategorie
Informacje

Moralność Kalego…

24Moralność Kalego…

Zapewne każdy z nas spotkał się z określeniem, którym zatytułowałem ten artykuł. Polega ono na tym, że dane zachowanie (zazwyczaj negatywnie odbierane) uznajemy za moralne, jeżeli wychodzi ono spod naszej ręki. Wtedy wszystko jest ok’. Zupełnie inaczej sprawa się ma, kiedy ktoś w podobny sposób zachowa się (lub tak nam się wydaje) w stosunku do nas.

Minął zaledwie miesiąc od wyborów sołtysa w Grzybowie i…po raz kolejny stałem się celem złośliwego ataku nowego sołtysa!

Na jednej ze stron internetowych ukazał się artykuł sołtysa Szafrańskiego.

W artykule T. Szafrański formułuje m.in. taki zarzut: ,, Były Sołtys Grzybowa p. Marek Maj, pełniący jeszcze funkcję Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kołobrzeg, dokonał zemsty na mojej osobie przekonując 12-stu z 16-stu sołtysów do głosowania przeciwko przyjęciu Sołtysa Grzybowa do Stowarzyszenia”

Szanowni Państwo,

Informuję: wszystkie decyzje w Stowarzyszeniu Sołtysów są podejmowane w sposób demokratyczny, większością głosów- w wyniku głosowania.

Podobnie było z przyjęciem nowych członków na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Sołtysów w dniu 18 kwietnia. Głosowanie było tajne, tak jak podczas wyborach sołtysów, radnych, wójtów czy burmistrzów.

Zasada tajności ma na celu umożliwienie głosującym niezależności (!), a głosujący dokonują wyboru nieskrępowanego czynnikami zewnętrznymi!

Posądzenie o jakiekolwiek manipulacje godzi nie tylko we mnie , ale we wszystkich członków Stowarzyszenia!

Dlaczego zdecydowana większość Sołtysów nie wybrała sołtysa Grzybowa? Pewnie z tych samych powodów, którymi kierowali się wyborcy podczas wyborów Wójta.

Podejmując działalność społeczną zawsze starałem się oceniać innych pod kątem dokonań. W związku z tym, że tych dokonań nie mogę sobie w przypadku sołtysa i radnego Szafrańskiego przypomnieć, taki wynik głosowania członków Stowarzyszenia, ani mnie, ani nikogo rozsądnego dziwić nie może.

Trudno bowiem za jakiekolwiek dokonanie uznać brak współpracy z Wójtem i Radą Gminy, brak osiągnięć w pełnieniu funkcji radnego, zwoływanie bezproduktywnych zebrań, manipulowanie faktami czy przypisywanie sobie czyichś zasług?!

Członkowie Stowarzyszenia mając zdecydowanie większą wiedzę na temat kandydata od przeciętnego wyborcy – mając na względzie przede wszystkim dobro Stowarzyszenia- podjęli demokratyczną decyzję o nie przyjęciu p. Szafrańskiego w Szeregi Stowarzyszenia Sołtysów.

Jednym z powodów negatywnej oceny kandydata Szafrańskiego (najczęściej podnoszonym przez sołtysów) było duże prawdopodobieństwo upolitycznienia Stowarzyszenia oraz dezorganizacja jego działalności!

Sam wybór na sołtysa nie jest absolutnie warunkiem przyjęcia w szeregi Stowarzyszenia.

Warto wspomnieć, iż pan Szafrański był już członkiem Stowarzyszenia Sołtysów! W owym czasie- lata 2010-2012- w wyniku zaniechania działalności przestało ono istnieć! Dlaczego wtedy sołtys Grzybowa nie wykazał zainteresowania i nie zrobił nic, aby temu zapobiec?! Bo lepiej przyjść na gotowe?! Bo przez 3 lata członkowie Stowarzyszenia odwalili kawał dobrej roboty, którą będzie można sobie przypisać?!

Po wyborze na sołtysa Grzybowa (w 2011r.) postanowiłem Stowarzyszenie odbudować w 2012 roku. Byłem pewien, że sołtysi działając w szeregach Stowarzyszenia mogą zrobić dla mieszkańców Naszej Gminy o wiele więcej niż pojedynczo. Wiele wysiłku kosztowało mnie dotarcie do członków założycieli z 2001 roku w celu zwołania Walnego Zebrania, otwierającego nowy rozdział Stowarzyszenia oraz odtworzenie zagubionych bądź zniszczonych dokumentów.

Po trzech latach działalności mogę powiedzieć, że poprzez swoje dokonania, Stowarzyszenie może być wizytówką Naszej Gminy. Informacje o wszystkich Naszych akcjach i przedsięwzięciach można znaleźć na stronie www.gminakolobrzeg.eu.

W dalszej części artykułu sołtys Szafrański snując teorie spiskowe odnosi się do wyborów samorządowych i konkursu Dyrektora GOSTiR, rzucając kłamliwe oskarżenia:

,,Za poparcie Pana Włodzimierza Popiołka w drugiej turze zostało obiecane p. Majowi stanowisko, które 31 marca 2015 r. po „konkursie” formalnie objął. Został Referentem ds.funduszu sołeckiego i sołectw w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. Historia tego „konkursu” jest bardzo ciekawa”- koniec cytatu.

Odnosząc się do przepełnionych kłamliwymi osądami zdań oświadczam: każdy z nas wyborców ma prawo zagwarantowane Konstytucją do wyboru lub poparcia dowolnego kandydata.

My, członkowie Stowarzyszenia Sołtysów, popierając Włodzimierza Popiołka dokonaliśmy jedynie słusznego wyboru! Bardzo ważnym argumentem był fakt, iż Pan Włodzimierz Popiołek jest od kilku lat członkiem Naszego Stowarzyszenia!

Słuszność naszej decyzji potwierdziło tak wielu wyborców, że przewaga głosów oddanych na P. Popiołka w II turze była miażdżąca.

Natomiast historia samego konkursu jest typowa, a mianowicie: w związku z reorganizacją Urzędu Gminy, Dyrektor GOSTiR ogłosił w dniu 23 lutego 2015 r. konkurs na stanowisko „Referent ds. funduszu sołeckiego i sołectw” z terminem ostatecznego składania ofert do 6 marca 2015 r. Informacja o konkursie została podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej GOSTiR.

Sam konkurs, w którym mogła wziąć udział każda osoba spełniająca wymagania konkursowe odbył się zgodnie z procedurą przewidzianą w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. Ustaw z 2014 roku poz. 1202), a wynik został podany do publicznej wiadomości 31 marca 2015 roku.

Sz.P. Szafrański,

zawarte w pana artykule kłamstwa, i pomówienia uderzyły nie tylko w moją osobę, ale również w Urząd Wójta, także w osoby mi bliskie, czy ze mną współpracujące w Stowarzyszeniu Sołtysów.

Pana złośliwy artykuł został napisany w oparciu o nieprawdziwe informacje.

Wobec powyższego żądam sprostowania oraz przeprosin.

Jako zwykły obywatel i były sołtys radzę panu- sołtysowi i radnemu- zapoznać się z Kodeksem Etyki Radnego i zająć swoimi obowiązkami!

Ja, będąc sołtysem, złożyłem do budżetu na 2015 rok kilkanaście wniosków (czytaj na stronie www.gminakolobrzg.eu w artykule z dnia 1 października 2014 roku p.t. ,,Sołtys Grzybowa złożył wnioski do budżetu Gminy na 2015 rok”. Które z nich wprowadził pan do budżetu jako radny z Grzybowa? Pełniąc funkcję radnego powinien pan poinformować mieszkańców o ich realizacji! Tylko proszę nie tłumaczyć, że będąc w mniejszości jest pan absolutnie nieskuteczny i nic pan nie może! Nie tego oczekiwali pana wyborcy i nie tego oczekują mieszkańcy Grzybowa!

Będąc sołtysem, corocznie w I półroczu organizowałem Majówkę, Dzień Dziecka i Powitanie Wakacji.

Czy te cykliczne imprezy pan także zorganizuje w tym roku?

Kilka dni temu w Ognisku Przedszkolnym w Grzybowie zepsuł się radiomagnetofon. Co pan na to panie sołtysie? Czy zakup nowego sprzętu za ok. 300 zł to dla pana problem nie do pokonania?

Jako przykład podam, że w ubiegłym roku, na wniosek wychowawczyni z Ogniska Przedszkolnego, zapewniłem (jako sołtys) środki, za które zakupiliśmy pomoce edukacyjne i zabawki dla przedszkolaków o wartości 2.500 zł!

Na koniec dobra rada:

panie sołtysie , proszę wziąć się do pracy, bo z pisania paszkwili i biadolenia korzyści nie będzie żadnych! Ma pan nieograniczone pole do popisu!

Marek Maj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *