Kategorie
Informacje

Gmina Kołobrzeg z budżetem na 2016 rok

Gmina Kołobrzeg z budżetem na 2016 rok

Podczas ostatniej w tym roku Sesji Rady Gminy Kołobrzeg radni uchwalili budżet na rok 2016. Projekt budżetu przedstawiła skarbnik Bożena Hok, zwracając szczególną uwagę na wskaźniki warunkujące możliwości inwestycyjne Gminy oraz świadczące o jej sytuacji finansowej.

Deficyt budżetowy planowany jest na poziomie 5,8 mln zł. Dochody bieżące wyniosą 38 mln zł (podatki, opłaty lokalne, dotacje, subwencje), natomiast wydatki bieżące 35 mln zł. Inwestycje mają pochłonąć prawie 9 mln zł i zostaną sfinansowane z nadwyżki finansowej (2,9 mnl zł), nadwyżek z lat ubiegłych (3,5 mln zł) i emisji obligacji (2,3 mln zł). Dochody majątkowe wyniosą 142 tys zł. Projekt budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej zyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Mimo wcześniejszych prac nad jego kształtem, radni do ostatniej chwili zgłaszali swoje wątpliwości oraz poprawki, które jednak większością głosów nie zostały uwzględnione. Dyskutowano między innymi na temat wprowadzenia środków na imprezy kulturalne w Grzybowie oraz budowę łącznika szkoły w Dźwirzynie. Jak podkreślił wójt Gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek, mimo różnicy zdań, według niego ten projekt budżetu jest dobry z trzech podstawowych powodów: jest budżetem mieszkańców, złożonym z ich wniosków, nie zaś „budżetem wójta”, jest budżetem warunkowym (inwestycje realizowane będą w zależności od pozyskanego dofinansowania) oraz jest spójną częścią planu na całą kadencję. W głosowaniu nad uchwałą „za” wypowiedziało się 10 radnych, „przeciw” 3, a „wstrzymała się” 1 osoba. W pozostałych punktach obrad znalazło się także przyjęcie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, ostatnie zmiany w tegorocznym budżecie oraz wybór nowego przewodniczącego Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa, którym po rezygnacji Rafała Piątkowskiego został Tomasz Królikowski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *