Kategorie
Informacje

Fundusz Sołecki- trwają zebrania wiejskie w gminie Kołobrzeg

Fundusz Sołecki- trwają zebrania wiejskie w gminie Kołobrzeg.

W gminie Kołobrzeg odbywają się zebrania wiejskie mające na celu podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia zadań funduszu sołeckiego na 2017 rok.

W ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego można będzie w przyszłym roku budżetowym wykonać w sołectwach naszej gminy zadania, które są zadaniami własnymi gminy zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 j.t.), służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Fundusz Sołecki to środki wydzielone z budżetu gminy na każde sołectwo pozwalające na realizację tych inwestycji, które wskażą mieszkańcy. Ta oddolna inicjatywa daje możliwość decydowania w ramach określonych środków, jaka inwestycja powinna być zrealizowana w sołectwie lub kilku z nich.

Przepisy art. 4.ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2009 r. Nr 52, poz. 420) jako jeden z koniecznych do spełnienia warunków uruchomienia środków funduszu sołeckiego na dane sołectwo w budżecie gminy na następny rok budżetowy – wymieniają uchwalenie wniosku tego sołectwa przez zebranie wiejskie. Z ustawy o funduszu sołeckim wynika, że inicjatywa w tej sprawie może wyjść od sołtysa, rady sołeckiej albo grupy 15 pełnoletnich mieszkańców. Jednakże musi to być wniosek uchwalony przez prawomocne zebranie wiejskie. Wniosek sołectwa powinien być też bezwzględnie zgodny z uchwałą zebrania wiejskiego.
Wniosek musi zawierać przedsięwzięcia będące zadaniami własnymi gminy, wskazane przez zebranie wiejskie do zrealizowania na terenie sołectwa.
Wniosek będzie zawierał oszacowanie kosztów przedsięwzięć oraz uzasadnienie.
Zachecamy wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *