Kategorie
Informacje

19 stycznia XIV Sesja Rady Gminy Kołobrzeg

19 stycznia XIV Sesja Rady Gminy Kołobrzeg

19 stycznia 2016 roku ( wtorek) o godz. 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kołobrzegu ul. Trzebiatowska 48 a, odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy KOŁOBRZEG.

Proponowany porządek obrad :

1. Sprawy regulaminowe:

– Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności,

– Zatwierdzenie porządku obrad,

– Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Kołobrzeg.

2. Informacja z pracy Wójta Gminy między Sesjami.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przejęcia od Powiatu Kołobrzeskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3152Z Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg na odcinku od km 1+235 do km 1+620,

2) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kołobrzeg na lata 2016-2026,

3) Programu Usuwania Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kołobrzeg,

4) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016,

5) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołobrzeg na rok 2016

6) zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

7) przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Kołobrzeg na rok 2016 nr druku

8) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 nr druku.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Wolne wnioski i oświadczenia.

7. Komunikaty i informacje.

8. Zapytania i informacje składane przez sołtysów.

9. Zamknięcie Sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *